1. 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato asmens (toliau „Pirkėjas“), įsigyjančio prekes internetinėje parduotuvėje statybuturgus.lt, ir UAB „Ampas“ (įmonės kodas 300661894, registracijos adresas Draugystė g. 15d, Kaunas LT-51227) priklausančios internetinės parduotuvės statybuturgus.lt (toliau „Pardavėjas“) tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu pardavimu internetinėje parduotuvėje statybuturgus.lt susijusias nuostatas.

1.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje statybuturgus.lt turi teisę:

 • asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
 • nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
 • juridiniai asmenys;
 • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.3. Įsigydamas prekes internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jis turi teisę pirkti statybuturgus.lt elektroninėje parduotuvėje.

1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Kiekvieną kartą Pirkėjas pirkdamas internetinėje parduotuvėje turės iš naujo sutikti su šiomis Taisyklėmis.

1.5. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį vykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

 

 1. 2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali dviem būdais:

 • užsiregistruodamas šioje internetinėje parduotuvėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;
 • nesiregistruodamas šioje internetinėje parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas registruodamasis ar užsakydamas prekes internetinėje parduotuvėje turi ar gali nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, prekių pristatymo adresą, slaptažodį bei sutikimą dėl naujienlaiškio prenumeratos.

2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais bei sutinka, kad jo asmens duomenys – vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefonu numeris ir elektroninio pašto adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

2.4. Pirkėjas sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefonu numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ir/ar telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu.

2.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo internetinėje parduotuvėje statybuturgus.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

2.7. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės internetinės parduotuvės paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus (angliškai, Cookies). Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepštelį, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės funkcijos gali būti neprieinamos. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją.

 

 1. 3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus sutartį dėl:

 • garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų pardavimo, jei pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;
 • laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių pardavimo ar tiekimo;
 • kosmetikos ir parfumerijos, higienos prekių pardavimo;
 • dovanų kuponų pardavimo;
 • prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybinių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

3.4. Tuo atveju, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklėse numatyta tvarka pageidauja atsisakyti pirkimo pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklės numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekių komplektą.

 

 1. 4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas gali apmokėti vienu iš internetinėje parduotuvėje Pardavėjo siūlomų atsiskaitymo už prekes būdu, nurodytais skiltyje “Apmokėjimas”.

4.2. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti, apie tai pranešdamas Pardavėjui elektroniniu paštu info@statybuturgus.lt.

4.3. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

 1. 5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti, nutraukti jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

5.3. Kai pirkėjas pasirenka apmokėjimą prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėjo dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėjo per 3 darbo dienas.

5.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas internetinės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.5. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.6. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

 1. 6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su internetinės parduotuvės veikimo sutrikimais ir/ar duomenų perdavimo klaidomis.

6.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklėse nustatyta tvarka.

6.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklėse nustatyta tvarka grąžinti prekę ir esant numatytoms sąlygoms, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

 

 1. 7. Prekių kainos ir apmokėjimai

7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM (įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį pridėti vertės mokestį (PVM).

7.2. Nurodytos kainos galioja prekes užsisakant internetinėje parduotuvėje statybuturgus.lt.

7.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

 • Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, pagal užsakymo patvirtinimą ir pasinaudojęs internetine bankininkyste ar nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į UAB “Ampas” banko sąskaitą.
 • Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo metu prieš pradedant išsikrauti prekes. Pirkėjas turi būti paruošęs tikslią sumą už savo užsakymą.
 • Apmokėjimas kortele prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo metu prieš pradedant išsikrauti prekes. Apmokėjimas kortele galimas tik tais atvejais, kuriuos nurodo Pardavėjas internetinės parduotuvės skiltuje Apmokėjimas.
 • Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų atsiėmimo metu Pardavėjo atsiėmimo punkte (parduotuvėje/sandėlyje).
 • Apmokėjimas kortele prekių atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų atsiėmimo metu Pardavėjo atsiėmimo punkte (parduotuvėje/sandėlyje).
 • Apmokėjimas naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga – tai atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas ir lizingo bendrovė sudaro sutartį dėl prekių pirkimo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje finansavimo. Pirkėjas norintis pasirinkti šį apmokėjimo būdą, privalo apie tai informuoti Pardavėją prieš suformuojant užsakymą.

7.4. Atsiskaitydamas šiais numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant Taisyklėse numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

7.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu arba internetinės parduotuvės Pirkėjo paskyros skiltyje Užsakymų istorija ir informacija. PVM sąskaitos faktūros pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

7.6. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, tik atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip informacinių sistemų techninė klaida, apsirikimo pobūdžio klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių. Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami. Užsakymas anuliuojamas ir Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

 

 1. 8. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes viename iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punktų.

8.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

 • Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir kontaktinį telefoną, kuriuo būtų galima susisiekti pristatymo vietoje.
 • Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ir netinkamos užsakymo komplektacijos.
 • Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
 • Prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą, prekių svorį ir bendrą užsakymo sumą.
 • Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas teikia tik pristatymo nurodytu adresu. Iškrovimo paslaugos Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas neteikia. Pirkėjas privalo pasirūpinti, kad būtų asmenys ar technika, galintys išsikrauti prekes iš transporto per kuo trumpesnį laiką.
 • Prekių iškrovimo (iškėlimo) iš jas pristačiusios transporto priemonės paslauga teikiama, tik jeigu prekių pirkimo momentu buvo užsakymas pristatymo būdas „Reikalingas pristatymas automobiliu su LIFTU (automobilio gale) arba Reikalingas pristatymas su SUNKVEŽIMIU SU KRANU (fiskaru). Tokiu atveju prekių iškrovimas vykdomas tik užtikrinus tinkamą privažiavimą prie išsikrovimo vietos, Pirkėjui pasirūpinus saugia (visiems dalyviams) iškrovimo vieta ir vairuotojui įvertinus sąlygų tinkamumą.

8.3. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

 • Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(-ų), Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje ar popieriniame patvirtinime.
 • Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(-us), Pirkėjas privalo dar nepriėmus siuntos susisiekti su Pardavėjo atstovu ir pranešti apie neatitikimą(-us). Pirkėjui susisiekus su Pardavėjo atstovu, išaiškinus susidarusią situaciją, ir susitarus dėl neatitikimo(-ų) ištaisymo, Pirkėjas siuntą priimą , tačiau transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.
 • Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
 • Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

8.4. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

8.5. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

8.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos ar pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.7. Pristačius prekes, jų iškrovimu ir sandėliavimu rūpinasi Pirkėjas. Pardavėjas ar jo atstovai Prekių pristatymo vietoje neiškrauna ir nėra atsakingi už Prekių sandėliavimą. Pirkėjas ar jo atstovai Prekes turi iškrauti per kuo trumpesnį laiką, priešingu atveju, Pardavėjas gali pareikalauti iš Pirkėjo papildomo mokesčio. Papildomas mokestis yra 20 Eurų už kiekvieną valandą, kurią Pardavėjo transportas praleidžia pas Pirkėją, skaičiuojant 30 minučių tikslumu.

 

 1. 9. Prekių atsiėmimas

9.1. Prekių atsiėmimas Pardavėjo atsiėmimo punktuose:

 • Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai iš Pardavėjo atsiėmimo punkto.
 • Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Pirkėjas, negalintis laiku ar vėluojantis atsiimti užsakytų prekių, privalo apie tai pranešti Pardavėjui. Pirkėjas gali informuoti Pardavėją el.paštu info@statybuturgus.lt
 • Užsakymo paruošimui Pardavėjas skiria kaip įmanoma trumpesnį laiką, bet ne ilgiau 3 darbo dienas, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas perspėjamas apie ilgesnį užsakymo paruošimo laiką.
 • Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu.

9.2. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo atstovui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.3. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.5. Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo atstovu patikrinti prekių būklę, kiekį, kokybę ir asortimentą.

 • Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(-us), Pirkėjas privalo dar nepriėmęs prekių pranešti Pardavėjo atstovui apie neatitikimą(-us).
 • Pirkėjui priėmus prekes ir nepareiškus jokių pastabų Pardavėjo atstovui dėl prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(-us), laikoma, kad prekės išduotos tinkamos kokybės, prekių kiekis, asortimentas atitinka pirkimo pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, tinkamai atliktos.

9.6. Jei prekes atsiims ne Pirkėjas, tuomet Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

 

 1. 10. Prekių garantija

10.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.2. Internetinėje parduotuvėje esančios prekių nuotraukos, skirtos atvaizduoti prekių formą ir suteikti Pirkėjui bendrą supratimą apie prekę. Tačiau prekių spalva ar atspalviai gali skirtis nuo pavaizduotų nuotraukose. Taip pat gali skirtis ar būti su tam tikromis paklaidomis nurodyti prekių matmenys. Norint sužinoti visiškai tikslias prekių specifikacijos, Pirkėjas turėtų kreiptis į Pardavėją nurodytais kontaktais.

10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekių aprašymuose.

10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

10.5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

10.6. Detalesnę informaciją, susijusią su prekių garantinėmis sąlygomis, Pirkėjas gali sužinoti kreipdamasis į Pardavėją elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.

 

 1. 11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 “Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo” bei LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

11.2. Grąžinamos prekės turi būti originalioje tvarkingoje bei nepažeistoje prekės ir siuntos pakuotėje. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią sąskaitą faktūrą el.paštu info@statybuturgus.lt. ir tame pačiame laiške laisva forma parašyti, kurią prekę norima grąžinti.

11.3. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Jeigu daiktas nėra sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.

11.4. Grąžinamos prekės nebus priimamos atgal, jeigu buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

11.5. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats į Pardavėjo pagrindinę būstinę, adresu Draugystės g. 15d, Kaune, darbo dienomis ir darbo valandomis, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

11.6. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą. Pardavėjas mokėjimą už grąžintas prekes įvykdo per maždaug 10d.d.

11.7. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba Pirkėjui nepatinka įsigytos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus teisės aktuose nurodytas prekes, kurių Pirkėjas neturi teisės keisti (grąžinti) dėl to, kad šiam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas), Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją arba, priklausomai nuo atvejo, į prekės gamintojo įgaliotą servisą. Prekė, kuri Pirkėjui nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo, gali būti pakeista (grąžinta) tik tuo atveju, jei nuo prekės pardavimo dienos nėra praėję daugiau kaip 30 dienų. Nepriklausomai nuo prekės dydžio ir svorio, netinkamos kokybės prekę ir/ar prekę, kuri pirkėjui nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo ir kurią Pirkėjas keičia (grąžina), kokybei įvertinti, taisyti ar grąžinti veža Pirkėjas.

11.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.9. Jei prekės grąžinimo priežastis yra prekės brokas ar pardavėjo klaida, tuo atveju visas išlaidas už prekių grąžinimą į Pardavėjo sandėlį padengia Pardavėjas. Brokuota prekė yra ta, kuri neatlieka savo privalomos funkcijos. Jeigu prekės spalva ar forma neatitinka pagal pateiktą nuotrauką internetinėje parduotuvėje, bet prekė atlieka savo aprašytą funkciją, tai nelaikoma prekės broku.

11.10. Pardavėjas grąžinimų prekių iš Pirkėjo gali nepriimti, jeigu:

* prekė pažeista ir pažeidimas atsirado dėl kliento kaltės;

* prekė buvo pagaminta pagal kliento pageidavimą, prekė buvo matuojama, pjaustoma pagal kliento užsakymą, prekė buvo tonuojama ar kitaip keičiamos jos savybės nuo pradinės būsenos.

* prekė buvo atsivežta iš gaminto/tiekėjo sandėlio specialu kliento pageidavimu ir Pirkėjas žinojo, kad prekės reikia laukti kažkokį laikotarpį.

* prekė nėra nuolat sandėliuojama Pardavėjo sandėliuose.

 

 1. 12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kitus įtarimui, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomis atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenis. Jei pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo pareigas, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonės bei asmenims neatstovauja. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informąciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

12.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo įsipareigojimų vykdymo.

12.7. Už pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.9. Prekių pristatymo metu nepagrįstai atsisakius priimti prekes ar jų dalį. Pirkėjas moka Pardavėjui 10 proc. dydžio baudą nuo atsisakytų priimti prekių kainos.

 

 1. 13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

13.3. Per akcijas, loterijas išloštiems ar iš Pardavėjo gautiems produktams, prekėms garantija netaikoma. Šių produktų, prekių išgryninti į pinigus ar iškeisti į kitus produktus, prekes negalima.

 

 1. 14. Informacijos apsikeitimas

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba nurodytu telefonu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėje parduotuvėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis ar susisiekimo forma.

14.3. Tais atvejais, kai Taisyklės numato, kad Pirkėjas su Pardavėju privalo susisiekti iš karto, Pirkėjas skambina internetinėje parduotuvėje nurodytu telefonu.

 

 1. 15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo internetinėje parduotuvėje – įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutaties įgyvendinimo varką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantines sąlygas – laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

15.2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.3. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomisa. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikkos teisės aktų nustatyta tvarka.

Prekė įtraukta į patikusių prekių sąrašą
Prekė įtraukta į palyginimų sąrašą

Dėmesio. Internetinė parduotuvė naudoja slapukus.
Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti puslapyje Privatumo Politika.