Šis aprašymas skirtas naudojant standartinius (nekirstais kampais ir be skylių) banguotus lakštus Cembrit EUROFALA.

Lakštų EUROFALA paruošimas

Lakštų kainą rasite čia »

 

Darbo sauga

Nėra ypatingų reikalavimų įrankiams ir darbo metodams, taikomiems apdirbant CEMBRIT S.A. gaminius. Apdirbimo būdas turi atitikti galiojančius darbo saugos ir higienos reikalavimus.

Ypatingais atvejais (pvz., dirbant uždarose patalpose) reikia naudoti papildomas asmenines apsaugos priemones, visų pirma, kvėpavimo takų apsaugospriemones.

 

DĖMESIO: mechaniškai apdirbant CEMBRIT S.A. cemento pluošto gaminius, atsirandančios dulkės klasifikuojamos kaip mineralinės dulkės.

 

Paruošimas – pjovimas

Cemento pluošto medžiagas galima pjauti, naudojant kampinio šlifavimo įrankį arba betonui pjauti skirtą diskinį pjūklą, arba rankiniu pjūklu. Lakštų briaunose likusius nešvarumus reikia pašalinti tuoj pat pabaigus apdirbimą.

 

Paruošimas – kampų pjovimas

Prieš montuojant EUROFALA lakštus ant stogo, reikia apipjauti atitinkamus lakštų kampus - žr. 11 pav. Tai daroma tam, kad kampų sujungimuose nebūtų didelių sustorėjimų ir kad lakštams judant, sumažėtų įtampos - žr. 12 pav.

Lakštų EUROFALA atveju kampų pjovimo būdas griežtai priklauso nuo lakštų klojimo ant stogo krypties. Pjūvio ilgis turi atitikti skersinę užlaidą (150 mm) (a) - žr. 13 pav., o pjūvio plotis (b) - žr. 13 pav.– turi būti lygus išilginei užlaidai (pastovus dydis). Atsižvelgiant į stogo „judėjimą”, atstumas tarp nupjautų kampų turi būti 5-10 mm.

 

DĖMESIO: tiksliai ir vienodai apipjauti lakštų kampus galima, naudojant vieną iš jų kaip šabloną. Iš paletės imamų lakštų negalima apsukti aplink savo ašį.

banguoti lakštai cembrit

banguoti lakštai cembrit

banguoti lakštai cembrit

 

Paruošimas – skylių sraigtams gręžimas

Prieš montuojant EUROFALA lakštus ant stogo, juose reikia išgręžti skyles tvirtinimui prie grebėstų. 10 mm skersmens skylės gręžiamos 2 ir 6 bangos viršūnėse (skaičiuojant nuo to krašto, kuriame pradėtas montavimas) statmenai lakšto paviršiui - žr. 14 pav.

banguoti lakštai cembrit

 

Lakšto apačioje nuo karnizo pusės skylės gręžiamos po vieną žr. 18 pav., o kraigo kryptimi, užleidžiant du gretimus persidengiančius lakštus, 75 mm atstumu nuo viršutinio lakšto briaunos - žr. 16 pav.

banguoti lakštai cembritbanguoti lakštai cembrit

Skyles banguotuose lakštuose galima išgręžti rankiniu arba elektriniu grąžtu. Abiem atvejais naudojamas grąžtas iš kieto metalo, kurio skersmuo 4 mm didesnis už varžto skersmenį. Tai leidžia gauti stogo „judėjimui” reikalingą laisvumą.

 

DĖMESIO: tvirtinimo skylių negalima daryti prakalant jas vinimi arba varžtu. Lakštuose, kurių ilgis didesnis negu 1250 mm, turi būti dvi papildomos 10 mm skersmens tvirtinimo skylės lakšto viduryje 2 ir 6 bangos viršuje. Jos skirtos lakšto tvirtinimui prie atraminio vidurinio grebėsto.

 

DĖMESIO: išgręžus skyles labai svarbu tuoj pat pašalinti nešvarumus, gręžimo dulkes ir drožles. Situacijose, kai stogo kraštai išsikiša labiau už sienų ribos, pvz., stogų karnizuose, gali prireikti padaryti papildomas 3, 4 tvirtinimo skyles vienoje eilėje – pvz., 2, 4, 6 ir 8 bangos viršuje.

Montavimas –EUROFALA lakštų klojimas

Darbas ant stogo

Niekada negalima lipti ant stogo, nesilaikant galiojančių darbo saugos ir higienos instrukcijų.

Dengiant stogą, rekomenduojama naudoti dvi už pastato kraigo užkabintas kopėčias - žr. 15 pav.

 

DĖMESIO: net jei stogo nuolydis labai mažas, ant lakštų vaikščioti negalima.

banguoti lakštai cembrit

 

Stogo šlaito estetika

Dėl estetinių sumetimų viename stogo šlaite reikia kloti vienodo ilgio EUROFALA lakštus. Tiktai paskutinė eilė prie kraigo yra sutrumpinama, pritaikant prie stogo konstrukcijos pločio. Tačiau galima daryti stogo dangas iš skirtingo ilgio lakštų (skirtingo ilgio lakštų negalima naudoti skirtingose eilėse). Tai sumažina stogo dangos ir darbo jėgos kainą.

 

Skersinė užlaida

EUROFALA lakštai skersai užleidžiami vienas ant kito 150 mm - žr. 16 pav.

 

DĖMESIO: tvirtinimo vietos atstumas nuo apatinės lakšto briaunos turi būti 75 mm.

banguoti lakštai cembrit

Skersinės užlaidos sandarinimas

Kai stogo šlaito nuolydis mažesnis nei 22o (40%), skersinę lakštų užlaidą reikia sandarinti lipnia sandarinimo juosta. Juosta turi būti klijuojama prie lakšto žemiau viršutinių tvirtinimo skylių linijos, tačiau ne žemiau negu lakšto, montuojamo užleidžiant 150 mm, briauna - žr. 17 pav

banguoti lakštai cembrit

 

Karnizas

Atstumas nuo pirmo, prie karnizo montuojamo lakšto briaunos iki tvirtinimo taško turi būti ne mažesnis nei 75 mm - žr. 18 pav..

Dėl stogo karnizą veikiančių įvairių mechaninių jėgų, didžiausias banguotų EUROFALA lakštų ant grebėstų neparemtos dalies ilgis negali būti didesnis nei 60 mm - žr. 18 pav..

banguoti lakštai cembrit

EUROFALA lakštų klojimas

Lakštai dedami statmenai, pradedant nuo karnizo link kraigo. Kiekvienas kitas lakštas turi būti dedamas lygiagrečiai, periodiškai tikrinant, ar lakštai dedami vertikaliai ir ar jie yra toje pačioje plokštumoje. - žr. 19 pav.

EUROFALA lakštų negalima montuoti, nenupjovus kampų ir neparuošus atitinkamo skersmens tvirtinimo skylių. To nepadarius, nors ir sumažinamos darbo/montavimo išlaidos, susidaro labai didelė įtampa, kuri gali sugadinti sumontuotus gaminius ir dėl kurių stogo šlaitai gali būti nesandarūs. Taip pat pastebimai pablogėja ir stogo estetinė išvaizda.

 

DĖMESIO: negalima naudoti sudrėkusių CEMBRIT S.A. gaminių ir montuoti jų lyjant arba sningant.

banguoti lakštai cembrit

Lakštų kainą rasite čia »


Pateikta informacija yra informacinio pobūdžio, ji skirta bendram supratimui ir negalibūti naudojama kaip tiksli instrukcija. Dėl darbų atlikimo, reiktų kreiptis į specialistą, kuris suteiktų kvalifikuotą konsultaciją įvertinęs visas įmanomas aplinkybes.